Perunkirjoitus

Hautaustoimistomme toimesta voidaan hoitaa myös perunkirjoitukset. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Voimme halutessanne avustaa tarvittavien dokumenttien hankinnassa ja neuvomme mielellämme asioiden hoidossa. Perunkirjoituksen tekeminen maksaa alkaen 550 euroa; sisältäen todistajanpalkkion ja papereiden toimittamisen verottajalle. Varaamme kuitenkin mahdollisuuden hinnan tarkistukseen suuritöisempien perukirjojen tekemisen yhteydessä. Käymme asiakkaan kanssa aina läpi tarvittavat toimenpiteet ennen työn aloittamista. Ota Yhteyttä Marko Mielonen 050-5022 044 tai Outi Kantonen 050-3725599 Neuvonta on maksutonta. Pääsääntöisesti perukirjat tehdään Hautaustoimistollamme osoitteessa Näsilinnakatu 15, Tampere

Läheisen poismenon jälkeen joudumme kohtaamaan vaikeita kysymyksiä. Usein on jaksettava tarttua melko pian myös taloudellisiin kysymyksiin, vaikka ne mieluusti siirtäisikin tulevaisuuteen:

 • Mikä on asunto-osakkeen, omakotitalon tai kesämökin todellinen arvo?
 • Tarvitaanko perukirjaan kirjallinen arviolausunto?
 • Miltä pohjalta perintövero määräytyy?
 • Miten ja milloin asunnon myynti on verotuksellisesti järkevintä toteuttaa?
 • Meneekö myynnistä myyntivoiton veroa?
 • Entä jos joku kuolinpesän osakkaista haluaisi lunastaa pesän asunnon itselleen?

Perunkirjoituksessa tarvittavat liitteet:

 • vainajan sukuselvitys 15-ikävuodesta kuolemaan saakka kaikista rekistereistä, joissa hän on ollut kirjoilla (väestörekisteri tai seurakunta)
 • sukuselvityksestä käy ilmi avioliitot ja vainajan lapset.
 • testamentti
 • avioehtosopimus/osituskirja
 • ensiksi kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja sukuselvityksineen ja liitteineen
 • tallelokero
 • selvitys henkivakuutuksesta / - ryhmähenkivakuutuskorvauksista
 • annetut lahjat ja ennakkoperinnöt
 • Varat (vainajan ja lesken)
 • käteiset varat
 • pankin tiliote/saldotodistus kaikista vainajan sekä lesken nimissä olevista talletuksista kuolinpäivän mukaisine pääomineen ja korkoineen
 • asunto-osakeyhtiön nimi ja osakekirjojen numerot, huoneiston osoite, pinta-ala ja käypä arvo
 • kiinteistön lainhuudatuspöytäkirjan ote ja käypä arvo
 • kuolinpesänosuudet
 • kulkuneuvot (autot, asuntovaunut, veneet ym.)
 • arvopaperit / arvo-osuudet
 • kauppaliikkeiden jäsenyydet/bonukset/etuudet
 • luettelo irtaimistosta, jos jotain erittäin arvokasta
 • muu omaisuus, jolla taloudellista arvoa (esim. yritysvarallisuus)
 • saatavat (palkka, päiväraha, maksupalautukset ym. (tiliote kuolinpäivän jälkeiseltä ajalta)

Velat:

 • pankki- ja muut velat, pääoma ja korot kuolinhetkellä (myös lesken)
 • takaukset
 • kuitit ja laskut kaikista kuolinpäivänä maksamatta olleista laskuista (vainajan velkaa)
 • sairaalamaksut (viimeinen laskutusjakso)
 • verotus, lisäverot / veronpalautukset
 • kuitit ja laskut hautajaiskuluista (hautaustoimisto, seurakunnan lasku, muistotilaisuuden kulut, kuolinilmoitus)
 • hautakiven kustannusarvio / varaus hautakiveen
 • selvitys hautausavustuksesta/sosiaalivirasto tms.

Lahjakortti